Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Jeuk

Jeuk

Ga na wanneer de jeuk begonnen is: als symptoom van het multipel myeloom (door bloedarmoede of nierproblemen) of als gevolg van de behandeling, bespreek dit met uw arts. In geval de jeuk is ontstaan als gevolg van de behandeling, kan het zijn dat de dosis moet worden aangepast of uitgesteld. Dit heeft uiteraard geen zin als de jeuk al ontstaan was voor u de eerste behandeling hebt gebruikt.

Bron:
https://www.huidziekten.nl/folders/nederlands/jeuk-pruritus-prurigo.htm