Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Kanker en werk

Kanker en werk

Denkhulp chronisch ziek en werk.

Voor sommige mensen met multipel myeloom kan het mogelijk zijn om na de eerste behandelperiode weer aan de slag te gaan. De ziekte kan een aantal jaar rustig blijven (dit wordt ook wel in remissie zijn genoemd). Weer gaan werken betekent niet dat alles weer hetzelfde wordt als voor de situatie. U kunt nog te maken hebben met langetermijn-effecten van de behandeling of de schade door de ziekte: vermoeidheid, concentratieproblemen, psychische problemen (angst, depressie) en fysieke problemen (botproblemen, perifere neuropathie). In de denkhulp chronisch ziek en werk van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) vindt u informatie over uw rechten en plichten op de werkvloer. http://denkhulpwerkenchronischziek.nl/