Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Medicatie

Medicatie

Heeft u altijd pijn bij het krijgen van een injectie? Bij het gebruik van een geneesmiddel dat middels een injectie moet worden toegediend, kan het verlichting geven als de medicatie op kamertemperatuur wordt toegediend. Informeer bij uw arts of dit bij uw medicatie mogelijk is. In dat geval kan uw zorgverlener die de medicatie toedient het product 30 minuten voor gebruik uit de koelkast halen en op kamertemperatuur laten komen (niet verhitten of in de zon laten komen).

Bron:
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/Lists/Databank%20richtlijnen/Attachments/7/Begeleiding,%20voorlichting%20en%20toediening%20van%20biologicals%20voor%20reumapati%C3%ABnten.pdf