Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Medicatie

Medicatie

Indien u het lastig vindt om de medicatie zelf op het juiste moment in te nemen, bespreek dit met uw arts. Het kan helpen samen een schema te maken en de inname momenten te koppelen aan vaste andere bezigheden, zoals planten water geven of tanden poetsen. Ook kunt u met uw apotheker uw medicatie samen doorlopen. De meeste apotheken hebben hiervoor een spreekuur ingericht. Lees ook andere tips over therapietrouw: het op de juiste manier gebruiken van uw medicatie.