Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Medicatie

Medicatie

In geval u regelmatig naar het ziekenhuis moet om een infuus toegediend te krijgen, probeer deze tijd zo goed mogelijk te benutten voor uzelf. Luister bijvoorbeeld gedurende het infuus naar uw favoriete muziek of juist nieuwe muziek of lees een boek of luister naar een luisterboek. Ook kunt u een abonnement nemen op een tijdschrift en dit blad bewaren tot u weer een behandeling toegediend krijgt. Gaat er iemand met u mee? Spreek af of u het prettig vindt om rustig te liggen of juist samen te praten.