Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Nachtrust

Nachtrust

Als u niet binnen 20 minuten in slaap valt, ga dan uit bed en ga iets doen waar u mogelijk slaperig van wordt. Blijf niet in bed liggen draaien en wachten.

Bron:
https://www.oncoline.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=30688&richtlijn_id=649