Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Nachtrust

Nachtrust

Loop eens met uw apotheker uw medicatie na en controleer of u de middelen op de juiste momenten inneemt. Bepaalde medicatie kan het beste in de avonduren ingenomen worden vanwege het feit dat het mensen suffer en slaperig maakt en ander medicatie moet juist in de ochtend gebruikt worden omdat het mensen actief en wakker kan maken. Het is voor uw nachtrust belangrijk dat deze innamemomenten niet door elkaar gehaald worden.
Als u wakker blijft door angst of door te piekeren, schakel dan hulp in! In ieder ziekenhuis is er hulp beschikbaar om over dit onderwerp te praten, bijvoorbeeld maatschappelijk werker, een psycholoog of geestelijk verzorger.