Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Nachtrust

Nachtrust

Er zijn ook professionele therapieën beschikbaar voor mensen met nachtrustproblemen. Vertel uw zorgverlener over uw problemen en bespreek of doorverwijzen wenselijk is. Er zijn verschillende therapieën beschikbaar, bijvoorbeeld:
Therapieën die het omgaan met stress verbeteren, waardoor er meer rust is in het hoofd en het lichaam, die ook tot betere nachtrust zouden kunnen leiden.

Bron:
https://www.cancercenter.com/~/media/Images/Others/Misc/infographic-Sleep-Benefits.jpg//