Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Nachtrust

Nachtrust

Er zijn ook professionele therapieën beschikbaar voor mensen met nachtrustproblemen. Vertel uw zorgverlener over uw problemen en bespreek of doorverwijzen wenselijk is. Er zijn verschillende therapieën beschikbaar, bijvoorbeeld:
Tot slot zijn er ook medicijnen die u kunnen helpen bij het inslapen. Als bovenstaande behandelingen en tips geen invloed hebben, kunt u met uw zorgverlener overleggen of bepaalde slaapmedicatie passend is voor uw situatie. Neem nooit zonder overleg slaapmedicatie in, omdat de medicijnen kunnen reageren op andere medicijnen die u al gebruikt of die u nog gaat gebruiken.

Bron:
https://www.oncoline.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=30688&richtlijn_id=649