Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Nachtrust

Nachtrust

Er zijn ook professionele therapieën beschikbaar voor mensen met nachtrustproblemen. Vertel uw zorgverlener over uw problemen en bespreek of doorverwijzen wenselijk is. Er zijn verschillende therapieën beschikbaar, bijvoorbeeld:
Begeleiding door het Helen Dowling Instituut. Zij bieden professionele hulp op maat, thuis of in hun locaties. www.hdi.nl.