Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Nachtrust

Nachtrust

Er zijn ook professionele therapieën beschikbaar voor mensen met nachtrustproblemen. Vertel uw zorgverlener over uw problemen en bespreek of doorverwijzen wenselijk is. Er zijn verschillende therapieën beschikbaar, bijvoorbeeld:
Lichtbehandeling – inzet van bepaalde lichtbronnen die op vaste tijden dimmen of juist oplichten om zo het lichaam te leren wanneer het moet slapen of rusten

Bron:
https://www.cancercenter.com/~/media/Images/Others/Misc/infographic-Sleep-Benefits.jpg//