Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Omgaan met uw zorgverlener(s)

Omgaan met zorgverlener

Bereid het gesprek met uw arts goed voor. Noteer eventueel gedurende de week in een dagboekje de bijwerkingen die u ervaart en de ernst ervan door het een datum en een cijfer tussen 1 en 10 te geven. Het is achteraf lastiger in te schatten hoe erg u de bijwerking heeft ervaren, of u kunt 1 of meer bijwerkingen vergeten te benoemen.