Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Omgaan met uw zorgverlener(s)

Omgaan met zorgverlener

Uw consult voorbereiden

Als u heel veel vragen heeft, kunt u vooraf bij het maken van de afspraak vragen of er een mogelijkheid is voor een langer consult. Dan is er extra tijd voor uitgetrokken en hoeft u zich ook niet opgejaagd voelen doordat uw arts zo druk is.