Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Omgaan met uw zorgverlener(s)

Omgaan met zorgverlener

Uw consult voorbereiden

Als u het moeilijk vindt om een onderwerp te begrijpen, geef dit aan. Misschien kan uw arts het uittekenen of kan hij of zij er een plaatje of een filmpje over delen. Als informatie visueel wordt gemaakt is het vaak beter te begrijpen.