Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Omgaan met uw zorgverlener(s)

Omgaan met zorgverlener

Uw consult voorbereiden

Geef voorafgaand aan het gesprek aan welke vragen u heeft, dan kan uw arts hier rekening mee houden.