Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Omgaan met uw zorgverlener(s)

Omgaan met zorgverlener

Uw consult voorbereiden.

Neem een pen en papier mee, zodat u aantekeningen kunt maken tijdens het gesprek.