Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Pijn

Pijn

Houd een eigen pijndagboek bij waarin u aangeeft hoe vaak u pijn heeft en welke intensiteit u ervaart (hoe erg het is). Neem dit dagboek mee naar het volgend bezoek. Dat geeft inzicht in uw situatie voor u en uw zorgverlener.