Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Pijn

Pijn

Mindfullness en ontspanningsoefeningen kunnen de ervaring van de pijn verminderen. Bijvoorbeeld het bewust ademen of juist het wegblazen van pijn. Bij bevallingen wordt pijn door weeën ook ‘opgevangen’ door ademhalingsoefeningen, al lukt dit niet iedereen.

Bron:
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/274/773/RUG01-002274773_2016_0001_AC.pdf