Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Pijn

Pijn

Blijf bij uzelf en uw ervaringen, ook als zorgverleners uw pijn niet serieus nemen. U ervaart een vorm van pijn en daar moet aandacht voor zijn om dit – voor zover mogelijk – op te lossen. U bent de enige die kan voelen wat er aan de hand is met u.