Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Pijn

Pijn

Het is mogelijk uzelf af te leiden van bepaalde vormen van (milde) pijn. Dit werkt het best als u het werkgeheugen van uw lichaam in gang zet. Het werkgeheugen is nodig voor de uitvoering van een taak. Als men spreekt van ‘verlammende pijn’, dan is het niet meer mogelijk om andere taken uit te voeren. Bij deze techniek wordt dit principe omgedraaid. U kunt uzelf trainen om u te richten op de uitvoering van een taak, bijvoorbeeld het aanleren van moeilijke houdingen of complexe bewegingen (Tai Chi). Hierbij geldt wel dat voor mensen met multipel myeloom, de fysieke beperkingen in acht gehouden moeten worden, en rekening gehouden moet worden met eventuele botproblemen. Het opvolgen van een rustige maar moeilijke choreografie kan ook afleidend werken. Uw fysiotherapeut kan u hierin begeleiden.

Bronnen:
https://healthwatch.eu/nl/begeleide-visualisatie-helpt-tegen-pijn-angst-en-slapeloosheid/
Legrain, V., Crombez, G., Verhoeven, K., Mouraux, A. (2011). The role of working memory in the attentional control of pain. Pain, 152, 453-459.
Kyle RA, et al.  Mayo Clin Proc 2003;78:21–33.