Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Pijn

Pijn

Bespreek uw pijnklachten met uw arts, het kan zijn dat er nog mogelijkheden zijn uw medicatie tegen de pijn uit te breiden. Ook kan het zijn dat uw medicatie niet goed werkt, doordat pleisters niet goed vast zitten of medicatie op het verkeerde moment of op de verkeerde manier worden ingenomen.