Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Praten over kanker

Praten over kanker

Wat kunt u beter niet doen:
Probeer uw eigen zorgen, leed, verdriet of drukte op uw werk of in het gezin wat op de achtergrond te houden.

Bron:
http://www.allesoverkanker.be/wat-u-beter-vermijdt