Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Therapietrouw

Therapietrouw

In de meeste apotheken is de mogelijkheid om tijdens een medicatiespreekuur alle medicijnen uitvoerig na te lopen: wat neemt u in, op welk moment? Wat moet tegelijk en wat moet apart? Als u nuchter moet blijven (dus een bepaald aantal uur voordat u de medicijnen neemt geen voeding of drank innemen), kijk dan ook wat de handigste tijdstippen zijn van de medicijnen.