Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Therapietrouw

Therapietrouw

Toedieningsvorm: pillen, injecties of infuus.

Indien het te lastig is om zelf de behandeling in te nemen, kunt u vragen aan uw arts of verpleegkundige of er ook een alternatief beschikbaar is dat in het ziekenhuis gegeven wordt, zoals een injectie of een infuus.
Andersom geldt ook als het lastig is om naar het ziekenhuis te gaan voor uw behandeling, bijvoorbeeld omdat u hiervoor familie en vrienden om hulp moet vragen of omdat u bepaalde reizen wilt maken, dan kan uw arts of verpleegkundige ook nagaan of er een alternatief is van de medicatie die thuis in pilvorm ingenomen kan worden.