Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Therapietrouw

Therapietrouw

Als u bewust de medicatie soms overslaat vanwege de bijwerkingen of de angst hiervoor, dan kunt u dit beter aangeven aan uw zorgverleners. Bespreek met uw arts uw situatie en andere zaken die voor u van belang zijn en die mogelijk invloed hebben op het innemen van uw medicijnen. Zijn er andere zaken belangrijk om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld uw mobiliteit, uw hobby of werk of uw streven om een bepaald evenement zo goed en fit mogelijk bij te wonen.