Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Vermoeidheid

Vermoeidheid

Naast een weekplanning, kunt u ook uw inspanningen over de dag verdelen. Het best is om uw meest inspannende activiteiten in de ochtenduren uit te voeren. Ons natuurlijke dag- en nachtritme zorgt ervoor dat we in de regel in de ochtend het meest fit zijn, wat zorgt voor een betere concentratie in de ochtenduren. ’s Middags is een goed moment om rust te nemen, slapen of rusten of een activiteit die u ontspant. ’s Avonds worden intensieve activiteiten veelal minder lang volgehouden, kosten activiteiten meer tijd en worden er meestal meer fouten gemaakt dan ’s morgens. Intensieve activiteit in de avonduren kan ervoor zorgen dat u lastig in slaap komt.

Bron:
https://www.vumc.nl/afdelingen/patientenfolders-brochures/zoeken-alfabet/P/praktische_adviezen.pdf